Galeria
Dworzec
Zachodni

Galeria Dworzec Zachodni to nowoczesna przestrzeń wystawiennicza, która powstała w październiku 2012 roku przy okazji rozbudowy i modernizacji Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa”.
Galeria promuje sztukę współczesną w rozmaitych jej przejawach: od form tradycyjnych po performance, instalacje, obiekty przestrzenne oraz videoart. Współpracuje zarówno z artystami młodego i średniegopokolenia, ze studentami oraz profesorami Akademii Sztuk Pięknych z całej Polski.
Nazwa Galerii nie jest przypadkowa wiąże się z historią tego miejsca – niegdyś istniał tu dworzec kolejowy. 
Pierwszy wernisaż w Galerii Dworzec Zachodni był dla „Od Nowy” szczególnie ważny – było to wydarzenie artystyczne, historyczne i symboliczne zarazem. Działalność Galerii zainaugurował wernisaż wystawy malarstwa profesora Stefana Kościeleckiego, pierwszego szefa klubu „Od Nowa”. Stąd jego udział w zapoczątkowaniu kolejnego rozdziału w długoletniej historii działalności klubu. 

FACEBOOK
Dworzec Zachodni
Follow the Sun 2022/2023 jest wystawą podsumowującą ostatni rok pracy nad szerszym cyklem, który realizuję od 2016 roku.
Koło jest symbolem słońca, równowagi, harmonii i czasu. Słońce jest symbolem życia, harmonii i doskonałości, nowego początku. Follow the Sun, Podążaj za Słońcem, to wędrówka kół zatrzymana na 14 kwadratowych płótnach w formacie 70 x 70 cm, 12 kołach o średnicy 50 cm oraz 9 o średnicy 40 cm. Wszystkie kompozycje powstały w technice akrylu na płótnie.
Do akcentów barwnych wykorzystuję farby fluorescencyjne i metaliczne. Pracuję warstwowo, nakładając kolor na kolor, wzmacniając jego walor nie tylko na palecie, ale i bezpośrednio na płótnie. Podczas pracy towarzyszyły mi rozważania między innymi na temat koloru jako nośnika emocji, zestawiania z sobą plam barwnych w obszarach danego nastroju, gdzie barwa i światło są nierozłączne, budują napięcia, a także przestrzeń. Bywa, że emocjonalne zjawiska są ulotne, a odczucia się przenikają. Sama w sobie barwa światła stanowi dla mnie wartość emocjonalną.
Wewnątrz kół i kwadratów skupione są trójkąty, łuki, kompozycyjny ruch. Te elementy odzwierciedlają ciągłe zmiany – dynamikę układów, rytm. Każde kwadratowe płótno tworzy osobą historię, jest oddzielnym bytem. Koła natomiast stanowią rodzaj kontrastujących ze sobą zbiorów – jeden składający się z 9, drugi z 12 podobrazi – które traktuję jako całość. Cykl w cyklu. Wszystkie kompozycje są rodzajem diagramów odnoszących się do życia wewnętrznego, ciągłych zmian i ruchu.
Katarzyna Wendland urodzona w 1979 roku w Szczecinie. Od 2016 roku fundator i prezes Zarządu Fundacji Piñata (www.pinatagroup.com) zajmującej się upowszechnianiem sztuki współczesnej. 2015 r. współzałożycielka Grupy Artystycznej Piñata. Współorganizuje wydarzenia kulturalne promujące sztukę współczesną. Od 2007 roku należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. W 2006 ukończyła malarstwo sztalugowe, malarstwo w architekturze (malarstwo ścienne i witraż) obroniła też aneks z rysunku na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestniczyła w 14 wystawach indywidualnych i 50 zbiorowych w kraju i za granicą (Niemcy, Irlandia). „Przyjęta strategia twórcza odnosi się do życia wewnętrznego, ciągłych zmian i ruchu. W kręgu zainteresowań znajdują się zagadnienia światła, koloru, zdobywane doświadczenia, odczucia, emocjonalne nastroje, które następnie zostają przetransponowane w sposób syntetyczny na język sztuki”.