Gorący temat

Gorący temat

18.02.2020

19:00

Gagarina 37a, Toruń

12 zł – studenci i absolwenci z Kartą Absolwent UMK
14 zł – pozostałe osoby