Galeria 011
❗Szansa na wystawę w Galerii 011 w Klubie Od Nowa❗
Tworzysz i chcesz pokazać swoje dzieła światu? ????????️
W takim razie mamy dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia ????
Zapraszamy Cię do udziału w projekcie Young Art, w ramach którego organizujemy wystawy w Galerii 011. Wystawić może się każdy, z dowolną formą sztuki.
Jeśli zainteresowaliśmy Cię tą propozycją, nie zwlekaj!
Wyślij do nas wiadomość na adres club@umk.pl, w której umieścisz kilka słów o wymarzonym projekcie lub wystawie oraz swoje artystyczne portfolio wraz z opisami prac.
Do zobaczenia w Galerii 011!
Galeria 011 powstała w 1996 roku. Od początku działalności prezentuje sztukę współczesną oraz promuje artystów młodego pokolenia, w szczególności studentów kierunków artystycznych Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz studentów Akademii Sztuk Pięknych z całej Polski. Galeria 011 prezentuje zjawiska i tendencje sztuki najnowszej w rozmaitych jej formach i przejawach. Jest miejscem, w którym odbiorca ma możliwość poznania różnych dziedzin sztuki, najnowszych poszukiwań twórczych oraz oryginalnych technik. 
Dlatego obok dzieł tradycyjnych (malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika, rysunek) pojawiają się również grafika komputerowa i video-art. Ponieważ dla współczesnych twórców nie istnieją żadne wyraźne ograniczenia estetyczne czy techniczne, organizowane tu wystawy dają wyraz różnorodności form oraz zastosowanych przez autorów środków wypowiedzi artystycznej.

Facebook

Sztuka
5.06.2019r. godz. 18:30
Wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Wiśniewskiej i Elizy Piechnik „Świat, w którym żyjesz. Świat, którego pragniesz”.

Sztuka otacza nas ze wszystkich stron. Tworzy ją artysta – człowiek uduchowiony, obdarowany niezwykłą wrażliwością. Artysta patrzy na świat przez pryzmat emocji, by potem tak postrzeganą i rozumianą na swój sposób rzeczywistość wyrazić w swych dziełach. Dla malarza płótno staje się nośnikiem jego doznań duchowych. Za sprawą swej wrażliwości widzi różne znaki, gesty, słowa, które nie są widzialne dla przeciętnych zjadaczy chleba.

Tak zrodziła się wystawa „Świat, w którym żyjesz. Świat, którego pragniesz”.
Czym jest?

Zbiorem obrazów, które są dziećmi emocji, wspomnień, głębokich przeżyć wewnętrznych, a także przedstawieniem subiektywnego punktu widzenia obu artystek.
Obrazy Elżbiety na pierwszy rzut oka różnią się od obrazów Elizy. Wydają się dotyczyć różnych domen. Lecz tylko pozornie. Cechują się odmiennym wykonaniem – stylem, techniką, treścią i charakterem, ale można odnaleźć myśl, która je łączy.
Eliza poświęca część wystawy podróżom – miejscom, które pokochała i tym, które pragnie odwiedzić, bowiem świat jest nieograniczoną inspiracją dla artystki. Pozostałe obrazy zrodziła miłość do bliskich, ponieważ to oni są źródłem największych emocji.
Wszystkie prace przesiąknięte są ukrytymi znaczeniami, skrywają uczucia artystki, są próbą odnalezienia siebie. Określają wewnętrzne sprzeczności i stosunek do problemów egzystencjalnych. W każdym obrazie gra nutka samotności i zagubienia wynikająca z niemożności określenia swojego miejsca na ziemi i zdefiniowania pojęcia spełnienia.

Odbiór dzieł sztuki zawsze jest bardzo subiektywny, ale każdy w obrazach odnajdzie cząstkę siebie i w jakiś sposób zidentyfikuje się z uczuciami artystki. Wiele aspektów życia odbieramy podobnie, a obcowanie ze sztuką otwiera drzwi do poznania siebie.

Obrazy Elżbiety powstały pod wpływem nieustającego i dziecinnego wręcz zachwytu dla rzeczy, których zdecydowana większość ludzi po prostu nie zauważa. Tak małe w swej istocie wszelkie dmuchawce, pióra, pajęczyny czy pozornie zwykły szron, stały się obiektem fascynacji artystycznych. Są to, jak mówi, cuda natury. Ich piękno stworzone przez Boga, a także zachwyt zdjęciami zaprzyjaźnionej fotografki Doroty Grochowskiej zainspirowało do stworzenia cyklu „Dandelion”, skupiającego płótna o tematyce rzeczy ulotnych. Ale też niezwykle istotnych w łańcuchu życia, nazwanych przez nią „drobnymi elementami systemu Boga”. To także zawoalowane ikony pragnień i ponadczasowości. Artystka, w całej swojej wrażliwości, nie pozostała jednak tylko przy rzeczach realnych, namacalnych.
Metafizyczny charakter drugiego cyklu „Kobiety Boga” jest wynikiem jej wiary. Te nacechowane symbolami obrazy, o surrealistycznym zabarwieniu, są nie tylko odsłonięciem jej duchowej wewnętrznej architektury bytu, nadającej właściwy kierunek w życiu, ale też ukazaniem kobiety jako wyjątkowej, niezwykle ważnej w oczach Boga, obdarowanej szczególnym potencjałem. Nie sposób też nie zauważyć ekspresji w obu cyklach. Fascynacja niezmierzoną gamą kolorów ma w jej obrazach swój udział i znaczenie symboliczne.

Co jest wspólnym mianownikiem prac obu artystek?

Ich pragnienia, translokacja w inny czas i inną przestrzeń, w wymiar duchowy. Bowiem, nie wszystko to, co jest realne, fizyczne, do czego dążymy w tym życiu jest tym, czego tak naprawdę pragniemy.
Obrazom uczestniczącym w wystawie „Świat, w którym żyjesz. Świat, którego pragniesz” towarzyszą wiersze autorstwa Elżbiety Wiśniewskiej, stanowiące opisy obrazów bądź też indywidualne, nie literalne postrzeganie ich treści. Cykl „Kobiety Boga” podparty jest wybranymi fragmentami Biblii, które autorka obrazów uznała za właściwy opis, nadający tor rozumienia, gdyż obrazy tego cyklu stanowią według niej przesłanie. Bowiem, ich zadaniem jest nakłonić do refleksji, czy rzeczy, pieniądze, władza – wszystkie materialne zdobycze ludzkiego konsumpcjonizmu są w stanie całkowicie zaspokoić nasze wewnętrzne „Ja”, dać szczęście, wewnętrzną harmonię i pewność istnienia nie tylko tu, na ziemi? Obrazy z rozpoczętego cyklu „Kobiety Boga” mają uzmysłowić nam, że jednak nie…

Współpraca obu artystek w zakresie wystawy „Świat, w którym żyjesz. Świat, którego pragniesz” ma swój początek na Facebooku. Tam, będąc członkiniami jednej z grup artystycznych, zawarły znajomość, a Eliza wyszła z propozycją wspólnej wystawy. Współdziałanie odbywało się więc zdalnie. Ta internetowa przestrzeń, jak widać, pozwala na spotkania ludzi z potencjałem i dzielące kilometry nie mają znaczenia, jeśli ma się coś ważnego do powiedzenia światu, a dodatkowo wynika z tego przyjaźń.

—————————————————————————————-

Szczególne podziękowania dla naszych synów – ElektrOza (Szymon Piechnik) za wspaniałą muzykę skomponowaną przez niego specjalnie na wernisaż tej wystawy, i Tomasza Wiśniewskiego za tłumaczenie tej publikacji na język angielski, oraz za wsparcie ich obu

Życzymy przyjemnego odbioru naszych prac, poezji i wielu refleksji oraz pozytywnych przemyśleń, które Państwo wyniosą z tej wystawy.
Historia
Początki Galerii 011 w klubie „Od Nowa” sięgają roku 1996. Wówczas Maurycy Męczekalski podjął decyzję o likwidacji legendarnej sali prób 011 i zamianie jej w galerię sztuki. Decyzja ta wzbudziła wiele kontrowersji i protestów samych muzyków, gdyż właśnie w tym miejscu swoje pierwsze kroki stawiało kilka znanych zespołów, m.in. Kobranocka, Bikini, Doktor C, Tortilla Flat, a w latach 90. miała tutaj próby nawet Republika. Po generalnym remoncie dawna sala prób stała się małą, ale bardzo przyjazną sztuce galerią. Zaszczyt jej otwarcia przypadł w udziale Yachowi Paszkiewiczowi – grafikowi i znanemu twórcy teledysków, który w latach 80. był plastykiem w klubie „Od Nowa”.
Od początku swojej działalności najważniejszym zadaniem Galerii jest prezentacja sztuki współczesnej, a także promocja artystów młodego pokolenia, w szczególności studentów kierunków artystycznych Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz studentów Akademii Sztuk Pięknych z całej Polski. Galeria 011 prezentuje zjawiska i tendencje sztuki najnowszej w rozmaitych jej formach i przejawach. Jest miejscem, w którym odbiorca ma możliwość poznania różnych dziedzin sztuki, najnowszych poszukiwań twórczych oraz oryginalnych technik. Dlatego obok dzieł tradycyjnych (malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika, rysunek) pojawiają się również grafika komputerowa i video-art. Ponieważ dla współczesnych twórców nie istnieją żadne wyraźne ograniczenia estetyczne czy techniczne, organizowane tu wystawy dają wyraz różnorodności form oraz zastosowanych przez autorów środków wypowiedzi artystycznej.
Wyjątkową kreatywnością i odwagą w swoich artystycznych poszukiwaniach wykazują się studenci. Galeria 011 promuje twórczość tych młodych plastyków, umożliwiając im często artystyczny debiut poprzez przygotowanie pierwszych indywidualnych ekspozycji. Tradycją Galerii jest również organizacja wystaw prac dyplomowych oraz poplenerowych. Galeria 011 jest otwarta nie tylko dla studentów kierunków artystycznych. Wystawić może właściwie każdy, pod warunkiem że to, co chce zaprezentować jest ciekawe i wartościowe. Wiele ekspozycji ma charakter imprez towarzyszących festiwalom, które odbywają się w klubie „Od Nowa”.
Okresem szczególnego rozwoju Galerii były lata 2000 – 2002, kiedy prowadziły ją studentki Wydziału Sztuk Pięknych UMK Karolina Zalewska i Agnieszka Zielińska. Ich pomysłowość, energia i zaangażowanie sprawiły, że Galeria 011 stała się miejscem bardzo atrakcyjnym dla amatorów sztuki. Dzieło to kontynuują następne roczniki studentów. Dzięki ich pracy prezentowana była już w „Od Nowie” twórczość uznanych osobowości sztuki, takich jak: Tadeusz Kantor, Leszek Mądzik, Wiesław Wałkuski, Marzena Kawalerowicz, Jan Berdyszak, Andrzej Smoczyński oraz artystów związanych z „Od Nową” – Stefana Kościeleckiego i Mariusza Lubomskiego (ten ostatni również pełnił funkcję klubowego plastyka w latach 80.). Wystawy te spowodowały, że znaczenie kameralnej Galerii znacznie wzrosło.
Od 2007 roku we współpracy z Fundacją Free Arts rozpoczął się cykl zatytułowany „Połączenia bezpośrednie”. Ideą programu jest stworzenie możliwości bezpośredniego spotkania oraz dyskusji z wybitnymi osobami, które poprzez swoje działania artystyczne zaistniały w szerokiej świadomości odbiorców w Polsce i poza jej granicami. Multimedialne prezentacje opatrzone komentarzem, umożliwiając dialog z artystą, sprzyjają pogłębieniu wiedzy o dziełach, inspiracjach i autorach. Gośćmi tych spotkań byli znakomici artyści: Dominik Lejman, Dorota Nieznalska, Leon Tarasewicz, Marek Glinkowski, Katarzyna Kozyra, Laura Pawela, Edward Dwurnik i Jan Berdyszak.
Galeria 011 nie ogranicza się zatem do prezentacji twórczości studenckiej, ale stawia sobie za zadanie promowanie sztuki współczesnej, prezentowanie najważniejszych prac i umożliwienie spotkania się z wybitnymi artystami