Galeria 011
Galeria 011 powstała w 1996 roku. Od początku działalności prezentuje sztukę współczesną oraz promuje artystów młodego pokolenia, w szczególności studentów kierunków artystycznych Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz studentów Akademii Sztuk Pięknych z całej Polski. Galeria 011 prezentuje zjawiska i tendencje sztuki najnowszej w rozmaitych jej formach i przejawach. Jest miejscem, w którym odbiorca ma możliwość poznania różnych dziedzin sztuki, najnowszych poszukiwań twórczych oraz oryginalnych technik. 
Dlatego obok dzieł tradycyjnych (malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika, rysunek) pojawiają się również grafika komputerowa i video-art. Ponieważ dla współczesnych twórców nie istnieją żadne wyraźne ograniczenia estetyczne czy techniczne, organizowane tu wystawy dają wyraz różnorodności form oraz zastosowanych przez autorów środków wypowiedzi artystycznej.

images

Sztuka
 
wstęp wolny!
Wystawa „Kolekcja” to zestawy rysunków, zdjęć, druków cyfrowych, instalacji, obiektów zrealizowanych w ramach zajęć z Rysunku Użytkowego przez studentów Edukacji Artystycznej oraz Sztuki Mediów i Edukacji wizualnej.
Ekspozycja jest indywidulaną wypowiedzią artystyczną na tytułowe hasło. Według Słownika języka polskiego kolekcja to: „Zbiór przedmiotów jednego rodzaju, gromadzonych przez kogoś ze względu na ich wartość artystyczną, naukową lub historyczną…” i sentymentalną. Zbieramy znaczki pocztowe, fotografie, szkicowniki, nakrętki od butelek plastikowych, zabawki, monety czy wycinki z gazet. Z niektórych tworzymy domowe, naścienne instalacje czy prywatne ołtarze. To specyficzne nośniki pamięci, zbiory osobistych przemyśleń i zdarzeń. Kolekcję dobieramy pod względem znaczeniowym, tematycznym, kolorystycznym czy pełnionej funkcji lub jej przeznaczenia.

Prowadzący przedmiot: Prof. Jędrzej Gołaś, dr Katarzyna Łyszkowska, mgr Martyna Rzepecka
Sztuka
Wystawa potrwa od 10.05. do 10.06.
Wstęp wolny!
Wystawa pt. „Piekło młodych”
„Piekło młodych” to projekt interdyscyplinarny łączący ze sobą kaligrafię, fotografię i poezję, składający się z 20 prac – 10 fotografii oraz 10 wierszy w formie kaligrafii, łączonych w dyptyki. Projekt polegał na napisaniu pięciu nowych wierszy do pięciu już istniejących fotografii, oraz wykonania pięciu nowych fotografii do pięciu już istniejących wierszy.
Kaligrafia: Aleksandra Ćwikowska (Nibme)
Fotografia: Łukasz Ułanowski

Przez ten projekt pragniemy zwrócić uwagę na chwiejność i żywiołowość emocjonalną młodych ludzi wywołaną apatią otaczającej ich rzeczywistości. Dyptyki złożone z wierszy i fotografii dopełniają się pod względem formy, treści i idei, będąc osobistym wyrażeniem własnych lęków, smutków, strachu przed niepewną przyszłością oraz irytacji wywołanej masowymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi, towarzyszącymi nam wszystkim na co dzień. Kaligrafia pojawia się jako element nie tylko uwypuklający graficznie słowo, ale również jako autorski sposób odwzorowywania emocji związanych z niosącym je słowem.
Historia
Początki Galerii 011 w klubie „Od Nowa” sięgają roku 1996. Wówczas Maurycy Męczekalski podjął decyzję o likwidacji legendarnej sali prób 011 i zamianie jej w galerię sztuki. Decyzja ta wzbudziła wiele kontrowersji i protestów samych muzyków, gdyż właśnie w tym miejscu swoje pierwsze kroki stawiało kilka znanych zespołów, m.in. Kobranocka, Bikini, Doktor C, Tortilla Flat, a w latach 90. miała tutaj próby nawet Republika. Po generalnym remoncie dawna sala prób stała się małą, ale bardzo przyjazną sztuce galerią. Zaszczyt jej otwarcia przypadł w udziale Yachowi Paszkiewiczowi – grafikowi i znanemu twórcy teledysków, który w latach 80. był plastykiem w klubie „Od Nowa”.
Od początku swojej działalności najważniejszym zadaniem Galerii jest prezentacja sztuki współczesnej, a także promocja artystów młodego pokolenia, w szczególności studentów kierunków artystycznych Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz studentów Akademii Sztuk Pięknych z całej Polski. Galeria 011 prezentuje zjawiska i tendencje sztuki najnowszej w rozmaitych jej formach i przejawach. Jest miejscem, w którym odbiorca ma możliwość poznania różnych dziedzin sztuki, najnowszych poszukiwań twórczych oraz oryginalnych technik. Dlatego obok dzieł tradycyjnych (malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika, rysunek) pojawiają się również grafika komputerowa i video-art. Ponieważ dla współczesnych twórców nie istnieją żadne wyraźne ograniczenia estetyczne czy techniczne, organizowane tu wystawy dają wyraz różnorodności form oraz zastosowanych przez autorów środków wypowiedzi artystycznej.
Wyjątkową kreatywnością i odwagą w swoich artystycznych poszukiwaniach wykazują się studenci. Galeria 011 promuje twórczość tych młodych plastyków, umożliwiając im często artystyczny debiut poprzez przygotowanie pierwszych indywidualnych ekspozycji. Tradycją Galerii jest również organizacja wystaw prac dyplomowych oraz poplenerowych. Galeria 011 jest otwarta nie tylko dla studentów kierunków artystycznych. Wystawić może właściwie każdy, pod warunkiem że to, co chce zaprezentować jest ciekawe i wartościowe. Wiele ekspozycji ma charakter imprez towarzyszących festiwalom, które odbywają się w klubie „Od Nowa”.
Okresem szczególnego rozwoju Galerii były lata 2000 – 2002, kiedy prowadziły ją studentki Wydziału Sztuk Pięknych UMK Karolina Zalewska i Agnieszka Zielińska. Ich pomysłowość, energia i zaangażowanie sprawiły, że Galeria 011 stała się miejscem bardzo atrakcyjnym dla amatorów sztuki. Dzieło to kontynuują następne roczniki studentów. Dzięki ich pracy prezentowana była już w „Od Nowie” twórczość uznanych osobowości sztuki, takich jak: Tadeusz Kantor, Leszek Mądzik, Wiesław Wałkuski, Marzena Kawalerowicz, Jan Berdyszak, Andrzej Smoczyński oraz artystów związanych z „Od Nową” – Stefana Kościeleckiego i Mariusza Lubomskiego (ten ostatni również pełnił funkcję klubowego plastyka w latach 80.). Wystawy te spowodowały, że znaczenie kameralnej Galerii znacznie wzrosło.
Od 2007 roku we współpracy z Fundacją Free Arts rozpoczął się cykl zatytułowany „Połączenia bezpośrednie”. Ideą programu jest stworzenie możliwości bezpośredniego spotkania oraz dyskusji z wybitnymi osobami, które poprzez swoje działania artystyczne zaistniały w szerokiej świadomości odbiorców w Polsce i poza jej granicami. Multimedialne prezentacje opatrzone komentarzem, umożliwiając dialog z artystą, sprzyjają pogłębieniu wiedzy o dziełach, inspiracjach i autorach. Gośćmi tych spotkań byli znakomici artyści: Dominik Lejman, Dorota Nieznalska, Leon Tarasewicz, Marek Glinkowski, Katarzyna Kozyra, Laura Pawela, Edward Dwurnik i Jan Berdyszak.
Galeria 011 nie ogranicza się zatem do prezentacji twórczości studenckiej, ale stawia sobie za zadanie promowanie sztuki współczesnej, prezentowanie najważniejszych prac i umożliwienie spotkania się z wybitnymi artystami