Pidżama Porno

Pidżama Porno

14.03.2020

19.00

Gagarina 37a, Toruń

więcej info wkrótce

 

14.03.2020 Pidżama Porno
Toruń klub Od Nowa
otwieramy 18:00
start 19:00
Trasa promująca najnowszą płytę zespołu “Sprzedawca Jutra”