Boże Ciało

Boże Ciało

19/20/21.11.2019

19:00 

Gagarina 37a, Toruń

12 zł – studenci i absolwenci z Kartą Absolwent UMK
14 zł – pozostałe osoby